Prace poświęcone mentoringowi

1.     Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, 06.2009

2.     Decision-making games in mentoring, 11.2008

3.     Mentoring – strategia rozwoju organizacji uczącej się, 12.2007

4.     Rozwój organizacyjny a mentoring, 07.2007

5.     Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, 03.2007

Inne:

1.     Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej, 09.2009

2.     Efekt Veblena, 03.2007

3.     Płaca minimalna w Polsce – ile nas to kosztuje, 11.2007

4.     Changing Consumption Patterns. Sustainable development, 06.2005

5.     Krzywa Laffera jako konstrukcja teoretyczna poparta rzeczywistością podatkową, 05.2004

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie fragmentów tekstu dozwolone przy jednoczesnym podaniu źródła.